เชิญร่วมบริจาค (Donate)

เรียนเชิญผู้มีจิตเมตตาบริจาคเงินช่วยเหลือทางเราในการบริการแก่คนชราและผู้พืการที่ต้องการความช่วยเหลือ  เนื่องจากขาดโอกาสในการเดินทางเพื่อรับบริการต่างๆ

ขอบพระคุณครับ 

โดยสามารถบริจาคเพียงแค่แสกน QR CODE